Samoborska Banka

Samoborska Banka - Hrvatska banka

  • Banka

SAMOBORSKA BANKA d.d.

Samoborska Banka
Tomislavov trg 8, 10430 Samobor
Telefon 01/3362-530, telefaks 01/3361-523
VBB 2403009
MB: 3113680
Žiro račun: 2403009
Swift: SMBR HR 22
http://www.sabank.hr

Uprava Samoborske banke

Marijan Kantolić – predsjednik, Verica Ljubičić

Nadzorni odbor Samoborske banke

Dragutin Plahutar – predsjednik, Želimir Kodrić, Milan Penava, Nevenka Plahutar, Martin Jazbec

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. Aquae Vivae d.d. 79,34
2. Samoborka d.d. 5,15
3. Samoborska banka d.d. 3,51

Revizor

Revizija servis d.o.o., Zabok

Bilanca stanja Samoborske banke

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kuna
UKUPNO IMOVINA 396.565
UKUPNO KLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE 50.521
UKUPNO UGOVORENA VRIJEDNOST DERIVATNIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA 35.006
Dobit/gubitak tekuće godine 5.384
STOPA ADEKVATNOSTI KAPITALA 33,76%

Poslovnice Samoborske banke nalaze se na području Samobora i Svete Nedelje, te Krapinsko-zagorske županije.
U poslovnicama banke građani mogu obavljati sve poslove vezane uz žiro račune, tekuće račune, te deviznu i kunsku štednju.

Pravne osobe u poslovnicama mogu obavljati poslove vezane uz žiro račune i platni promet, dok su za kreditiranje zaduženi djelatnici u centrali Banke u Samoboru i u Podružnici Krapina.

Samoborska banka nudi poduzećima, obrtima i slobodnim zanimanjima usluge koje će pojednostavniti i olakšati njihovo poslovanje:
otvaranje i vođenje poslovnih računa
SMS bankarstvo
Cirrus Maestro debitne kartice vezane uz poslovni račun
kratkoročne kredite
dugoročne kredite
garancije
Internet bankarstvo
MasterCard Business Card kreditna kartica
Samoborsko bankarstvo vuče korijene iz 1873. godine, iz vremena kada se u našim krajevima pojavljuju prve novčarske institucije. Samoborska štedionica osnovana je 27. ožujka 1873. godine i u kontinuitetu posluje do danas. Prema izvješću Trgovačke komore u Zagrebu za godinu 1879., Hrvatska je imala 3 banke i 12 štedionica, a po uplaćenoj glavnici Samoborska je štedionica bila druga po veličini "Šparkasa" u Hrvatskoj, a ispred najstarije i najuglednije Prve hrvatske štedionice u Zagrebu. Osnivači prvi dioničari - vlasnici štedionice bili su ugledni Samoborci (ukupno njih 21).

Banka Samoborska Banka 21.1.2021

Samoborska Banka